راهنمای صبح کرمان (سمت راست و چپ صفحه)

اول

روزانه

15روز

30روز

60روز

90روز

100.000

1.500.000

3.000.000

5.000.000

7.000.000

-

5

10

15

20

                                                          توضیحات                                                         

enlightened1. فرمت فایل های ارسالی باید بصورت gif, swf, jpg باشد.

enlightened2. سایز آگهی های سمت راست و چپ می بایست 80*225 پیکسل باشد و حجم آن حداکثر باید 60 کیلوبایت باشد.