مراکز توزیع

1 _باکس ساختمان پزشکان خاتمخیابان شهید بهشتی نرسیده به چهارراه طهماسب آباد
2 _باکس کلینیک بعثتابتدای خیابان جهاد خیابان ابن سینا
3 _باکس سوپرمارکت ارتمیسخیابان جهاد نبش کوچه 9
4 _باکس سوپرمارک جاویدخیابان جهاد نبش کوچه 13
5 _باکس سوپرمارکت ایرونیخیابان جهاد نبش کوچه 39
6 _باکس سوپر مارکت نخخ شهید مفتح نبش کوچه 3
7 _باکس هایپرمارکت مرندخیابان شهید رجایی نبش کوچه 70
8 _باس سوپرمارکت یاسشهرک ولایت بازارچه مرکزی
9 _باکس سوپرمارکت تی تکخیابان نماز جنب کوچه 13
10 _باکس سوپرمارکت نمازخیابان نماز حد فاصل کوچه 12 و 14
11 _باکس سوپرمارکت پارساخیابان نماز جنب کوچه 12
12 _باکس آژانس عمادخیابان عباسپور نبش کوچه 30
13 _باکس سوپرمارکت بلالخیابان شهید عباسپور نبش کوچه 15
14 _باکس سوپرمارکت عدلبلوار شهید مفتح نبش کوچه 18
15 _باکس سوپرمارکت صدفخیابان مهدیه حدفاصل کوچه 66 و 64
16 _باکس سوپرمارکت سلامتخیابان مهدیه حدفاصل کوچه 44 و 46
17 _باکس سوپرمارکت الماس گلستانخیابان مهدیه حدفاصل کوچه 21 و 23
18 _باکس سوپرمارکت بلوطخیابان مهدیه جنب کوچه 18
19 _باکس سوپرمارکت باباعلیخیابان مهدیه حدفاصل کوچه 10 و 12
20 _باکس سوپرمارکت چمرانخیابان چمران حدفاصل کوچه 9 و 11
21 _باکس فروشگاه ترشی فروشیخیابان چمران حدفاصل کوچه 2 و 4
22 _باکس پاساژسالارابتدای خیابان چمران پاساژ سالار
23 _باکس سوپرمارکت یاسیدور میدان بسیج
24 _باکس سوپرمارکت یک و یکخیابان شهید رجایی جنب بانک رسالت
25 _باکس سوپرمارکت کوهسارانخیابان خورشید حدفاصل کوچه 1 و 3
26 _باکس سوپرمارکت رنگین کمانخیابان شهید رجایی نبش کوچه 16
27 _باکس سوپرمارکت افتاب و مهتابخیابان شهید رجایی جنب کوچه 47
28 _باکس سوپرمارکت علمدارخیابان جهاد جنبه کوچه 60
29 _باکس سوپرمارکت شبخیابان جهاد جنب کوچه 54
30 _باکس سوپرمارکت آزادگانخیابان جهاد جنب کوچه 40
31 _باکس وال مارکتخیابان جهاد نبش کوچه 26
32 _باکس سوپرمارکت جهادخیابان جهاد حدفاصل کوچه 6 و 8
33 _باکس ساختمان پزشکان مادرابتدای خیابان جهاد ساختمان پزشکان مادر
34 _باکس ساختمان پزشکان حکیمخیابان استقلال روبروی بیمارستان سیدالشهدا
35 _باکس بیمارستان سید الشهداخیابان استقلال نبش خیابان پروین اعتصامی
36 _باکس ساختمان پزشکان بو علیخیابان استقلال حدفاصل کوچه 7 و 9
37 _باکس ساختمان پزشکانخیابان استقلال حدفاصل کوچه 3 و 5
38 _باکس ابمیوه بستنی توچالخیابان استقلال نبش کوچه 1
39 _باکس سوپرمارکت سهیل5راه 24اذر ابتدا کوچه جهاد 38
40 _باکس سوپرمارکت عسلخیابان 24اذر نبش کوچه 30
41 _باکس هایپرمارکت زرینخیابان 24 اذر حدفاصل کوچه 31 و 33
42 _باکس سوپر مارکت صحتخیابان 24 اذر نبش کوچه 61
43 _باکس سوپرمارکت برادران نور خیابان 24 آذر حدفاصل کوچه 63 و چهارراه 24 آذر
44 _باکس نانوایی شهرچهارراه 24 آذر جنب بانک رسالت
45 _باکس سوپر مارکت گلستانبلوار آزادگان جنب کوچه 23
46 _باکس مشاور املاک خیابان شهید قطبی نژاد جنب کوچه 1
47 _باکس هایپرمارکت شاهین بلوار آزادگان حدفاصل کوچه 11 و 13
48 _باکس سوپرمارکت پاسارگادبلوار شیراز مقابل کوچه 2
49 _باکس هایپرمارکت نگین بلوار شیراز انتهای بلوار نصر
50 _باکس سوپرمارکت دی انتهای بلوار شیراز نبش خیابان حافظیه
51 _باکس هایپرمارکت ظفرخیابان بهارستان جنب خیابان ظفر
52 _باکس سوپرمارکتخیابان بهارستان جنب کوچه 9
53 _باکس سوپر تهرانخیابان بحرالعلوم نبش خیابان رزمندگان
54 _باکس سوپر دانشجوخیابان بحرالعلوم جنب کوچه 5
55 _باکس هایپرمارکت گلهابلوار نصر جنب کوچه6
56 _باکس مشاور املاکمیدان کوثر جنب شهرشکلات
57 _باکس هایپرمارکت طلوعخیابان هزارویکشب حدفاصل کوچه 23 و 25
58 _باکس ساختمان پزشکان شفاانتهای خیابان شفا مقابل بیمارستان شفا
59 _باکس پاساژ شفاانتهای خیابان شفا
60 _باکس بانک رسالت خیابان شفا نبش کوچه 8
61 _باکس هایپر مارکت میلادخیابان شفا مقابل کوچه 7
62 _باکس تله مارکت ایرانخیابان شفا حدفاصل کوچه 3 و 5
63 _باکس آبمیوه بستنی سیب سبزبلوار حمزه حدفاصل کوچه 21 و 23
64 _باکس هایپر مارکت نیکینخیابان والفر جنب کوچه 33
65 _باکس سوپرمارکت آبنوسخیابان آبنوس حدفاصل کوچه 3 و 5
66 _باکس هایپر مارکت کالهخیابان بهمنیار نبش کوچه 14
67 _باکس سوپرمارکت نیلیخیابان امام جمعه حدفاصل کوچه 5 و 7
68 _باکس پاساژ گلستانچهارراه امام جمعه
69 _باکس هایپرمارکت ستاره آبیابتدای جاده تهران
70 _باکس فروشگاه خانه و کاشانهخیابان شهید بهشتی مقابل کوچه 9
71 _باکس ایستگاه اتوبوس طهماسب آبادخیابان شهید بهشتی نبش کوچه 9
72 _باکس ایستگاه اتوبوس طهماسب آبادخیابان شهید بهشتی مقابل سینما مهتاب
73 _باکس پاساژ صالح المهدی خیابان شهید بهشتی بعد از چهارراه طهماسب آباد
74 _باکس ایستگاه اتوبوس قبل از چهارراه ولی عصرخیابان شهید بهشتی نرسیده به چهارراه ولی عصر
75 _باکس پاساژ اطلسچهارراه ولی عصر
76 _باکس ایستگاه اتوبوس خیابان شریعتی نرسیده به چهارراه قدس
77 _باکس ایستگاه اتوبوسخیابان شریعتی بعد از چهارراه قدس
78 _باکس پاساژ ستاره کرمانخیابان شریعتی مقابل سراه گنجعایخان
79 _باکس ایستگاه اتوبوس شمال جنوبیخیابان شریعتی سه راه شمال جنوبی
80 _باکس بازار ستارهخیابان شریعتی خیابان فتحعلیشاهی
81 _باکس سوپرمارکت مادر ابتدای خیابان شهید باهنر پشت ایستگاه اتوبوس
82 _باکس سوپرمارکت سعادت خیابان شهید باهنر نبش کوچه 7
83 _باکس سوپرمارکت پدرسالارخیابان ابوحامد جنب کوچه 29
84 _باکس سوپرمارکت سیدخیابان شهدای خانوک حدفاصل کوچه 4 و 6
85 _باکس سوپرمارکت خلیج فارسخیابان کارگر مقابل اداره کار
86 _باکس سوپرمارکت عدلخیابان فیروزآباد حدفاصل کوچه 12 و 14
87 _باکس سوپرمارکت بهشت خیابان فیروزآباد جنب کوچه 13
88 _باکس سوپرمارکت پردیسخیابان فیروزآباد مقابل سراه مدیریت
89 _باکس سوپرمارکت مهرخیابان مدیریت حدفاصل کوچه 44 و 42
90 _باکس سوپرمارکت یاسرخیابان مدیریت نرسیده به چهارراه مدیریت
91 _باکس سوپرمارکت پرهامخیابان همت جنب کوچه 4
92 _باکس سوپرمارکت حکیمبلوار حکیم حدفاصل کوچه 14 و 16
93 _باکس نانواییخیابان مدیریت جنب کوچه 13
94 _باکس سوپرمارکت کوروشخیابان شهدا مقابل کوچه 24
95 _باکس هایپرمارکت روشندلانخیابان شهدا نبش چهارراه روشندلان
96 _باکس سوپرمارکت سی برگنبش چهارراه بهار
97 _باکس پروتئین شام شبمقابل سراه 17شهریور
98 _باکس کلینیک 12 امامخیابان سرباز بعد از سراه 17شهریور
99 _باکس داروخانه خیابان سرباز بعد از کلینیک 12 امام
100 _باکس سوپرمارکت وحیدخیابان سرباز کوچه 32
101 _باکس سوپرمارکت پائیزانسرآسیاب خیابان شهید مغفوری جنب کوچه 15
102 _باکس تهیه غذای صداقتخیابان شهید دستغیب جنب کوچه 45
103 _باکس سوپرمارکت مسعودخیابان اسدآبادی جنب کوچه 53
104 _باکس سوپرمارکت کهکشان خیابان امیرالمومنینجنب کوچه 6
105 _باکس هایپرمارکت صالح خیابان مطهری جنب کوچه 62
106 _باکس پاساژ حافظمیدان ازادی
107 _باکس ایستگاه اتوبوس ابتدای بلوار جمهوری استگاه فرودگاه
108 _باکس سوپرمارکت آرادبلوار جمهوری کوچه 12 جنب غربی 4
109 _باکس سوپرمارکت بارانبلوار امام حسن مجتبی دورمیدان
110 _باکس کتابخانهبلوار امیرکبیر کوچه 6 جنب شمالی 1
111 _باکس مرغ و ماهی سحربلوار امیرکبیر حدفاصل کوچه 4 و 2
112 _باکس سوپرمارکت معروفبلوار امیرکبیر مقابل کوچه 2
113 _باکس کلینیک دندانپزشکیبلوار هوانیروز حدفاصل کوچه 4 و 6
114 _باکس هایپر مهدیبلوار بعثت(غدیر1) مقابل خیابان زنبق
115 _باکس سوپرمارکت فولادبلوار هوانیروز بعد از غدیر 1 مجتمع مسکونی فولاد
116 _باکس سوپرمارکتشهرک شهرداری جنب کوچه بوستان مهدی 19
117 _باکس هایپر مارکتشهرک شهرداری مقابل کوچه بوستان مهدی 21
118 _باکس سوپرمارکت ایران زمینبلوار ولیعصر (غدیر2) نرسیده به خیابان یاس
119 _باکس تهیه غذای لقمهبلوار غدیر2 خیابان شقایق
120 _باکس هایپرمارکت غدیربلوار رضوان
121 _باکس سوپرمارکت بلوار رضوان حدفاصل کوچه 5 و 7
122 _باکس سوپرمارکت فجرابتدای خیابان صادقیه
123 _باکس هایپرمارکت یاسخیابان شهید علی شیروانی حدفاصل کوچه 8 و 10
124 _باکس سوپرمارکت نوینبلوار جمهوری نرسیده به میدان پرواز
125 _باکس سوپرمارکت قاصدکجنب خیابان وصال
126 _باکس سوپرمارکت نسترنبلوار چمهوری جنب کوچه 57
127 _باکس الماس مارکتانتهای خیابان بیهقی
128 _باکس سوپرمارکت آدونیسخیابان شهیدان معافی
129 _باکس خرازیبلوار پزشک مقابل کوچه 9
130 _باکس هایپرمارکت پردیسبلوار پزشک مقابل بانک رسالت
131 _باکس هایپرمارکت ستارهبلوار پزشک نبش خیابان پارسیان
132 _باکس سوپرمارکت اهورابلوارپزشک جنب کوچه 4
133 _باکس مجتمع مسکونی ثاراللهخیابان همتی فر مجتمع ثارالله
134 _باکس هایپرمارکت شاندیزخیابان همتی فر حدفاصل کوچه 3 و 5
135 _باکس برج اولبلوار جمهوری حدفاصل خیابان امام رضا و همتی فر
136 _باکس سوپرمارکت پاژنخیابان هوشنگ مرادی جنب کوچه 3
137 _باکس هایپرمارکت گیشاخیابان هوشنگ مرادی حدفاصل کوچه 5 و 7
1106 _باکس مجتمع وکالتپارک مطهری جنب رستوران هانمید
1107 _باکس سوپرمارکتضلع شمالی پارک مطهری
1108 _باکس هایپرمارکت سعیدخیابان بهزاد جنب کوچه 18
1109 _باکس سوپرمارکت ستارهخیابان باقدرت شرقی جنب کوچه 4
1110 _باکس بانک صادرتخیابان باقدرت شرقی جنب کوچه 1
1111 _باکس سوپرمارکت زارچخیابان گلدشت جنب کوچه 5
1112 _باکس سوپرملرکت زرماکارونخیابان گلدشت حدفاصل کوچه 28 و 30
1113 _باکس سوپرمارکت اروندخیابان گلدشت حدفاصل کوچه 44 و 46
1114 _باکس سوپرمارکت 101خیابان میرزاآقاخان جنب کوچه 76
1115 _باکس سوپرمارکت ترنجخیابان مصطفی خمینی جنب کوچه 56
1116 _باکس سوپرمارکت درساخیابان مصطفی خمینی جنب گوچه 52
1117 _باکس فروشگاه دایی مارکتخیابان مصطفی خمینی جنب کوچه 36
1118 _باکس سوپرمارکت فردوسخیابان شهیدان اعتباری مقابل سراه نگارستانی
1119 _باکس سوپرمارکت آسمان خیابان ادیب جنب کوچه 2
1120 _باکس فروشگاه ناصرخیابان مصطفی خمینی جنب کوچه 15
1121 _باکس سوپرمارکت سجادیهخیابان مصطفی خمینی جنب کوچه 9
1122 _باکس سوپرمارکت سیناخیابان مصطفی خمینی جنب کوچه 5
1123 _باکس هایپرمارکت مادر خیابان اسفدیاری نرسیده به خیابان سعدی
1124 _سوپرمارکت صاحب الزمانخیابان امام جنب کوچه 4
1125 _باکس سوپرمارکت چمنزارمیدان قرنی
1126 _باکس ساختمان پزشکان آرادبلوار فردوسی جنبه چهارراه نشاط
1127 _باکس فروشگاه بال مارکتبلوار فردوسی جنب کوچه 2
1128 _باکس لوازم آرایشی آکسخیابان فردوسی مقابل عباسعلی
1129 _باکس داروخانه دکتر تویسرکانیبلوار فردوسی بعد از خیابان وحشی بافقی
1130 _باکس پاساژ آنیل بلوار فردوسی
1131 _باکس مرکز رادیولوژی خیابان پروین اعتصامی جنب کوچه 1
1132 _باکس سوپرمارکت پژمانخیابان پروین اعتصامی مقابل بیمارستان فاطمه زهرا
1133 _باکس هایپرمارکت معینخیابان پروین اعتصامی جنب کوچه 9
1134 _باکس فروشگاه موادغذاییخیابان خواجو نبش کوچه 17
1135 _باکس سوپرمارکتخیابان خواجو جنب کوچه 1
1136 _باکس داروخانه دکتر اقدسیخیابان خواجو مقابل زمین چمن فوتبال
1137 _باکس بوتان گازابتدای خیابان آیت الله صالحی
1138 _باکس هایپرمارکتخیابان خواجو حدفاصل کوچه 28 و 30
1139 _باکس سوپرمارکت پانیذخیابان خواجو حدفاصل کوچه 32 و 34
1140 _باکس سوپرمارکتخیابان پروین اعتصامی نبش کوچه 19
1141 _باکس ساندویچ 1 کیلوییابتدا خیابان فیروزه
1142 _باکس سوپرمارکتخیابان ابوذر شمالی نبش کوچه 66
1143 _باکس سوپرمارکت عدلخیابان ابوذر شمالی حدفاصل کوچه 60 و 58
1144 _باکس سوپرمارکت گلرنگخیابان ابوذر شمالی حدفاصل کوچه 44 و 42
1145 _باکس سوپرمارکت خانوادهخیابان ابوذر شمالی حدفاصل کوچه 18 و 16
1146 _باکس بانک سپهخیابان ابوذر شمالی نبش کوچه 2
1147 _باکس سوپرمارکت دریاییخیابان ابوذر جنوبی حدفاصل کوچه 28 و 30
1148 _باکس سوپرمارکت خیابان رسالت نبش کوچه 23
1149 _باکس سوپرمارکت نخلستانخیابان مالک اشترشمالی حدفاصل کوچه 19 و 21
1150 _باکس سوپرمارکت میلادخیابان مالک اشترشمالی نبش کوچه 23
1151 _باکس سوپرمارکت امید ابادانخیابان استاد شهریار نبش کوچه 8
1152 _باکس ساندویچ آبادانخیابان استاد شهریار کوچه شهید حشمتی
1153 _باکس هایپرمارکت سیناشهرک مطهری بلوار ابوالفضل قیل از خیابان فاتخ خیبر
1154 _باکس سوپر مارکت کرمانشهرک مطهری بلوار ابوالفضل قیل از چهارراه ایثار
1155 _باکس سوپرمارکت بارانشهرک مطهری خ ایثار کوچه 9 بعداز چهارراه
1156 _باکس سوپرمارکت امیرشهرک مطهری خ دانش نبش کوچه 5
1157 _باکس سوپرمارکت زرچینشهرک مطهری ابتدا خ ذوغالسنگ
1158 _باکس سیسمونی مرکزیبلوار جمهوری نبش کوچه مسجد امام رضا
1159 _باکس سوپرمارکت علیچهارراه شفا ابتدا بلوار فارابی
1160 _باکس بانک ملیابتدای خیابان هزاریکشب جنوبی
1161 _باکس بانک توسعهبلوار جمهوری روبرو تالار بهارستان بانک توسعه
1162 _باکس فروشگاه خانه و اشپزخانهبلوار جمهوری حدفاصل خ ولفجر جنوبی و خ امام جمعه
1163 _باکس بانک تجارتبلوار جمهوری نرسیده به میدان ازادی بانک
1164 _باکس داروخانه امام رضامیدان ازادی
1165 _باکس ایستکاه اتوبوس ابوذرابتدا جاده تهران ایستگاه اتوبوس ابوذر